درخواست استاد بزرگ شطرنج ایران از مسوولان ورزش کشور

اتفاقات شطرنج دربازیهای داخل سالن آسیا فراتر از یک اشتباه بود
درخواست استاد بزرگ شطرنج ایران از مسوولان ورزش کشور

وی در گفت وگو با ایرنا، افزود: مسوولان ورزش باید آنچه را بر سر شطرنج ایران درکره جنوبی آمده است را مورد واکاوی قرار دهند و همه مسببین این رخداد که آبرو واعتبار ایران را درمجامع ورزشی بین المللی خدشه دار کرده است، مورد مواخذه قرار دهند.
باقری باقدردانی ازنهادینه شدن فرهنگ عذرخواهی درجامعه وبه خصوص ورزش گفت:عذرخواهی از یک عمل اشتباه فی النفسه اقدام پسندیده ای است، اما آنچه در کره جنوبی رخ داد، عمل اشتباه نبود، بلکه فاجعه ای برای شطرنج ایران بود که آثار آن سال ها شطرنج ایران را به قهقرا می برد و نباید فقط با یک عذرخواهی ساده از کنار آن گذشت.
استاد بزرگ شطرنج ایران گفت: دراین آبروریزی مجموعه عواملی که باید آن را از منظر عملکرد سیستمی فدراسیون شطرنج نگریست،دخیل بوده است وباید سهم تک تک حلقه های این سیستم مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد و سهم هریک مشخص و با آن برخورد لازم صورت گیرد.
باقری البته به این نکته نیزاشاره کرد که آنچه درکره جنوبی رخ داد، فراتر ازندادن ترکیب تیم بوده است و مسوولان فدراسیون تلاش دارند تا اجازه ندهند وقایع پشت پرده در کره جنوبی برای افکار عمومی روشن شود.
استادبزرگ شطرنج ایران بابیان اینکهمعمولا بهترین بازیکنان سریع ایران لزوما بهترین بازیکنان فکری نیستند،گفت:درانتخاب بازیکنان برای بازی های استاندارد، سریع ونیمه سریع درکره جنوبی دقت لازم صورت نگرفته است و با توجه به اینکه سرمربی تیم ملی شناخت کافی ازبازیکنان دارد، بعید به نظر می رسد وی در انتخاب بازیکنان برای بازی نقش اصلی را ایفا کرده باشد.
وی درخصوص دیگر اتفاقات تیم ملی شطرنج ایران درکره جنوبی گفت:برای نخستین بار در تاریخ شطرنج ایران، یکی از ملی پوشان طراز اول شطرنج در بازی های با این درجه اهمیت فراموش می کند که به موقع سر میز مسابقه حاضر شود و به همین دلیل بازنده اعلام می شود.
باقری با بیان اینکهاین موضوع باید مورد کنکاش دقیق قرار گیرد، گفت: البته اینکه یکی از بازیکنان ملی چنین غفلتی می کند، به رییس فدراسیون مربوط نیست، اما رییس فدراسیون شطرنج باید ساختارها را به گونه ای تدوین و نهادینه کند که چنین اتفاقاتی حتی در سطح آماتور نیز رخ ندهد.
وی البته گفت: از منظر یک استاد بزرگ شطرنج و فردی که سال ها در کسوت بازیکن و مربی فعالیت کرده ام، این نکته که مربی تیم ملی ترکیب تیم را شفاهی داده است، کاملا اشتباه است، این پاسخ حتی در خور شطرنج آماتوری ایران نیست، چون قانون بین المللی داوری شطرنج صراحت دارد حتما باید ترکیب یک تیم در بازی های رسمی به صورت کتبی ارائه شود و پاسخ ارائه شده صرفا توجیه ای رسانه ای است.
استاد بزرگ شطرنج ایران توضیح داد که در گذشته کنترل این موضوع که مربی تیم به وظایف خودش عمل کرده است یا نه به عهده دبیر و یا رییس فدراسیون نبوده است، بلکه این موضوع یکی از وظایف مدیر تیم های ملی بوده است. اما متاسفانه اکنون این وظایف با حذف مسوولیت مدیر تیم های ملی به افراد غیر فنی واگذار شده است.
باقری گفت: اینکه گفته می شود مسوولیت باخت فنی تیم ملی شطرنج ایران درکره جنوبی با سرمربی است و سایر عوامل فدراسیون بی تقصیرند، برخورد ساده انگارانه با موضوع است، در فدراسیون شطرنج، رییس فدراسیون مسوولیت های تام دارد و در همه تصمیمات حتی تصمیمات مربوط به ترکیب تیم دخالت می کند، نمی توان ادعا کرد که سرمربی به تنهایی مسوول است و او پولش را گرفته و رفته و موضوع باید تمام شده تلقی شود.
وی درخصوص وضعیت شطرنج ایران گفت: یکی از دلایلی که در سال های اخیر شطرنج ایران نتوانسته است جایگاه خود را در دنیا حفظ کند، آن است که بهترین مربیان و داوران شطرنج کشور ناخواسته بازنشسته شده اند و احکام مربیگری بسیاری از مربیان کشور نیز باطل شده است.
استاد بزرگ شطرنج ایران توضیح داد که برخی مربیان شطرنج، کارت مربیگری خود را به امضای ریاست فعلی فدراسیون شطرنج اخذ کرده اند، اما پس از مدتی بی هیچ دلیل فنی، کارت مربیگری آنان باطل می شود.
باقری افزود: مربیان شطرنج سرمایه های شطرنج ایران هستند و باید موردحمایت قرار گیرد، وقتی تلاش و سرمایه گذاری برای اعطای کارت مربیگری به آنان به راحتی از بین می رود، نمی توان انتظار داشت تا شطرنج ایران در بخش پایه پیشرفت کند.
وی که مدال برنز المپیک بازی های فکری چین در سال ۲۰۰۸ میلادی را در کارنامه دارد، افزود: بسیاری از شطرنجبازان طراز اول کشور معتقدند که سیستم اتکا به فرد در فدراسیون شطرنج سبب شده است تا شطرنج ایران در سال های اخیر نتواند جایگاه ۳۸ دنیا را در بخش مردان و کمتر از ۲۰ را در بخش بانوان حفظ کند.
جایگاه شطرنج ایران تا پنج سال پیش در دو بخش مردان و زنان در جهان بین ۵۵ تا ۶۰ بود.
استاد بزرگ شطرنج ایران گفت: در دوره ای که به عنوان مدیر تیم های ملی فدراسیون شطرنج مشغول به فعالیت بوده ام تلاش بسیار کرده ام تا نگرش فدراسیون شطرنج از نگاه فرد محور به نگاه جمع محور تغییر یابد و زمانی که یقین حاصل شد نگرش فرد محور در فدراسیون شطرنج تغییر ناپذیر است، مسوولیت خود را واگذار کرده ام.
وی توضیح داد که به دلیل همین نگرش فرد محور در فدراسیون شطرنج در چند سال اخیر به تدریج افراد کارشناس و صاحبنظر از فدراسیون شطرنج طرد شدند و این، از منظر فنی بیشترین آسیب را به شطرنج کشور وارد کرده است.
باقری خواستار دخالت مسوولین ورزش کشور برای اصلاح این رویه در فدراسیون شطرنج شد و گفت: تا زمانی که نگاه فرد محور در فدراسیون حاکم باشد، شطرنج کشور پیشرفت نخواهد کرد و آنچه که تاکنون بدست آورده ایم نیز بر باد خواهد رفت.
استاد بزرگ شطرنج ایران گریزی به سیاست فدراسیون در اعزام های شطرنجبازان به مسابقات داخلی و خارجی زد و گفت: در دوره ریاست قبلی فدراسیون شطرنج، شطرنجبازان مطرح کشور با حمایت های مالی فدراسیون به مسابقات داخلی و برون مرزی اعزام می شدند، اما امروز شرایط به گونه ای است که خود شطرنجبازان باید هزینه این مسابقات را پرداخت کنند.
وی این موضوع را یکی از دلایل اصلی در افت شطرنج ایران در سال های اخیر دانست و گفت: ضرورت دارد زمانی که به شفافیت مالی در سایر بخش های ورزش کشور معتقد هستیم، فدراسیون شطرنج نیز از این موضوع مبرا نباشد و گام نخست را در شفافیت مالی بردارد.
باقری با انتقاد از نبود شفافیت مالی در فدراسیون شطرنج گفت: درآمدها و هزینه های فدراسیون شطرنج هیچگونه سامانی ندارد و نظارت ها بر درآمدها و هزینه های شطرنج دقیق نیست.
استاد بزرگ شطرنج ایران گفت: آنچه سبب شده است در سال های اخیر شطرنج ایران در مسیر پیشرفت قرار نگیرد، آن است که یک مدیر غیرورزشی در راس فدراسیون قرار گرفته است.
وی افزود: البته رییس فدراسیون شطرنج در سال های گذشته تلاش بسیاری در زمینه عمرانی برای شطرنج ایران انجام داده و توانسته است مکان های ورزشی خوبی برای شطرنج تهیه کند، اما باید توجه داشت که مدیریت ورزشی فراتر از مدیریت عمرانی ورزش است و نباید تصور کرد فردی که سال ها در حوزه ورزش به فعالیت عمرانی مشغول بوده است، به او متخصص ورزش لقب داد.
استاد بزرگ شطرنج ایران یکی دیگر از دلایل افت شطرنج در سال های اخیر را حراج کتابخانه نفیس فدراسیون شطرنج دانست و گفت: این اتفاق برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشور رخ داد که کتابخانه نفیس و تخصصی یک رشته ورزشی به ثمن بخس فروخته شد.
باقری افزود:در این کتابخانه بسیاری از کتاب های مرجع شطرنج نگاهداری می شد و شطرنجبازان از این گنجینه گرانقدر برای ارتقای دانش فنی خود بهره می بردند، اما همه آنها فروخته شد.

منبع: http://irna.ir/html/1392/13920423/80736119.htm

/ 2 نظر / 6 بازدید
تمام وقت خود را به پول تبدیل کنید ....

کتاب هنر میلیاردری ( راز و رمز ثروتمند شدن ) ------------------------------------------------------- فقط با 5000 تومان آینده اقتصادی خود را دگرگون کنید ... با 5000 تومان صاحب یک کتاب الکترونیکی 500 صفحه ای شوید ... *خرید آسان و مطمئن از درگاه بانک ... *دریافت آنی فایل پس از واریز .... *امکان کسب درآمد از خود کتاب برای اطلاعات بیشتر و خرید وارد آدرس زیر شوید... Amozshop.ir ----------------------------------------------------- روش خرید برای خریداران خارج از کشور : واریز مبلغ 10 دلار به شماره حساب زیر شماره حساب وبمانی : ( webmoney) WMID: 320045125421 Z331556982962 پس از خرید وارد سایت amozshop.ir شوید و نظر بگذارید تا لینک دانلود برای شما ارسال شود.

مسلمان

سلام . من مسلمانم ! شما چطور ؟ قراره یه باره دیگه یادمون بیاد که مسلونیم و به مسلمون بودن خودمون ببالیم . یه سری به ما بزنید و اگر دوست داشتید برای حمایت از دین اسلام ما را با نام ( من مسلمانم ... سرباز خدا ) لینک کنید . و بعد ما را در وبلاگمان از این موضوع با خبر سازید . منتظر دغدغه های فکری و معرفتی شما هستیم http://man-mosalmanam.persianblog.ir