آچمز: معرفی کتاب: آچمزی را بخوانید تا آچمز نشوید!

 

آچمزی را بخوانید تا آچمز نشوید!


کتاب آچمزی به کوشش ابوالقاسم نجیب

در میان ابزارهای تاکتیکی، آچمزی، حمله دوگانه و حمله پیکانی از دیگر تاکتیک ها بیشترین کاربرد را در بازی عملی دارند و به وفور در بازی ها یافت می شوند. طبق آمار و همچنین نظر نویسندگان شطرنجی، آچمزی از دو تاکتیک دیگر بیشتر و سریع تر در بازی رخ می دهد. ابزارهای تاکتیکی شامل حمله دوگانه، حمله پیکانی، حمله های برخاستی و ... فقط موضوعات تاکتیکی هستند و پرداختن به آن ها مهارت های تاکتیکی بازیکن را افزایش می دهد. در موضوع ترکیب نیز مهره آچمز به عنوان موتیف عمل می کند. موتیف (درون مایه، علت، انگیزه) در ترکیب نقش اساسی دارد. آچمزی با مفاهیم استراتژیکی هم سر و کار دارد.

اگر بخواهیم از میان تمام عوامل بازی پوزیسیونی، یک عامل را تعیین کننده بدانیم، آن عامل تحرک و فعالیت سوارهاست و از طرف دیگر، محدودیت، بی تحرکی و عدم فعالیت سوارها مهم ترین ضعف پوزیسیونی به شمار می آید. موضوع آچمزی عالی ترین نمونه در شطرنج برای توصیف محدودیت است.

بهترین راه کسب مهارت در موضوعات تاکتیکی و پوزیسیونی، حل کردن تمرین زیاد در خصوص آن موضوعات است تا کاملاً در آن فن خبره شویم. امتیاز خاص این کتاب نسبت به کتاب های تاکتیکی دیگر این است که افزون بر 300 نمودار آموزشی که حاوی وضعیت های آسان به نسبتاً دشوار است، شامل بیش از 50 بازی کامل است که شطرنج بازان را با فرآیند ایجاد آچمزی و نحوه استفاده از آن آشنا می کند و این بهترین روش آموزش تاکتیک است.

این کتاب برای همه افراد چه آنان که می خواهند به طور جدی بازی شطرنج را یاد بگیرند و چه آنانی که فقط از حل تمرین ها لذت می برند و به طور جدی به شطرنج نمی پردازند، سودمند است.

/ 0 نظر / 7 بازدید