مسابقات شطرنج کارکنان دولت

مسابقات شطرنج انتخابی قهرمانی کشور کارکنان دولت با حضور 37 نفر از آموزش و پرورش، صنایع و معادن، شرکت آب منطقه‌ای لرستان، مخابرات استانداری، امور اقتصاد و دارایی، آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای، دانشگاه لرستان، استاندارد و تحقیقات صنعتی لرستان، مدیریت درمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی و اداره راه در 7 دور و به روش سوئیسی در خانه شطرنج خرم‌آباد برگزار گردید که در پایان تیم‌های آموزش و پروش، امور مالیاتی و آب منطقه‌ای مقام‌های اول تا سوم تیمی را به دست آوردند.

در قسمت انفرادی نیز سعید جودکی(شرکت آب منطقه‌ای)، فریدون فرشاد(اداره راه) و علی‌محمد حاجی‌نژاد(آموزش و پرورش)، ابراهیم صحرانشین(امور مالیاتی) و ذبیح‌الله کیماسی(دانشگاه لرستان) به ترتیب اول تا پنجم شدند.

/ 0 نظر / 6 بازدید