مسابقات آزاد جام شهید رجایی 20 الی 26 شهریور - قزوین

آچمز: به مسئولین محترم هیات شطرنج قزوین و سایر هیات ها پیشنهاد می شود که برای تورنمنت های آزاد همان گونه که در همه جهان متداول است و در ایران هم تا کنون این گونه عمل شده است، شرط معرفی نامه را حذف کنند. این عمل بدعتی حیرت انگیز به دور از قوانین و عرف جهانی است و شرایط را پیچیده و بسیار بوروکراتیک می کند و از تعداد شرکت کنندگان می کاهد. از توجهی که مسئولین محترم به این امر خواهند کرد پیشاپیش تشکر می کنیم.

کوشا جافریان - تهران

 

با سلام، ضمن تشکر از جناب آقای کوشا جافریان، مدت هاست که قصد داشتم که به این موضوع مهم بپردازم اما مشغله های فراوان مجال نمی داد. متاسفانه برخی از هیات های کشورمان بند مندرج مذکور در آئین نامه ها را یا به درستی متوجه نشده اند و یا به دلخواه تعبیر کرده اند ... 

سابق بر این بازیکنان پس از ثبت نام در مسابقه با هیات متبوع تماس گرفته و تقاضای معرفی خود را به مسئولین مسابقه می نمودند. هیات متبوع هم یک روز پیش از آغاز مسابقات کلیه بازیکنانش را در یک نامه رسمی به مسئولین مسابقات نمابر می کرد اما متاسفانه در حال حاضر برخی از هیات ها (مخصوصاً آن هایی که روئسایی غیر شطرنجی دارند) در جامعه ورزشی ما بجای رفتار ورزشی، رفتار اداری می کنند که البته علت اصلی آن را در انتهای همین مطلب خواهید فهمید. متاسفانه شرایط در این روزها بسیار پیچیده شده است و در روز روشن از بازیکنان سوء استفاده می شود. بازیکن پس از ثبت نام در مسابقه، با هیات متبوع تماس می گیرد که می خواهد با هزینه شخصی و با نام استانش در مسابقاتی شرکتی کند و اما طبق آئین نامه نیاز به معرفی دارد. به او می گویند (در این وضعیت ترافیک و در روز کاری) باید به هیات بیاید و کتباً تقاضای معرفی نامه کند!! بازیکن به ناچار به هیات می رود و تقاضا را کتباً تقدیم می کند اما به وی می گویند حالا بروید هر وقت رئیس آمد (احتمالاً دو روز در هفته) نامه تان را رویت می کند و اگر احیاناً ایشان مایل بودند یک معرفی نامه برای شما صادر می شود!! بازیکن می رود و منتظر تماس می ماند. تماس گرفته می شود و می گویند معرفی نامه شما سرانجام حاضر شد و باید بیایید (بازهم در روز کاری و در این وضعیت ترافیک) آن را تحویل بگیرید. اما پیش از آن باید بروید به به حساب فلان، مبلغ فلان را بریزید تا عضو هیات شوید تا بعد به شما معرفی نامه را تحویل بدهیم!! (بله، به دلیل اصلی تمامی این اتفاقات عجیب پی بردید)

این دیدگاه کاسبکارانه بسیار ناپسند است. آن هم در شرایطی که در حال حاضر قسمت اعظم مبالغ ثبت نام بازیکنان در سیستم جامع فدراسیون شطرنج به حساب همین هیات های متبوع می رود. خدا را خوش نمی آید نیمی از انرژی و وقت بازیکنان پیش از حضور در مسابقات، صرف گرفتن معرفی نامه شان شود. 

بی تفاوت شده ایم و از ماست که بر ماست ...

ای کاش یکی از ما زودتر این موضوع را رسماً و کتباً به گوش مسئولین فدراسیون می رساند تا کمیته مسابقات فدراسیون با صدور بخشنامه ای به این اتفاقات ناگوار پایان می داد. در آخر خاطر نشان می کنم که شنیدیم هیات شطرنج استان قزوین در اقدامی شطرنج دوستانه راجع حضور بازیکنان استان های مختلف در مسابقاتش سختگیری های بی مورد اعمال نمی کند.

رضا مهدی پور - آچمز

/ 0 نظر / 6 بازدید