کمیته های فدراسیون ادغام شدند

کمیته های فنی، گروه گزینشگر تیم های ملی و رده های سنی در یک کمیته ادغام شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، سه کمیته فنی، گروه گزینشگر تیم های ملی و گروه گزینشگر بازیکنان و تیم های رده های سنی نوجوانان و جوانان در یک کمیته تحت عنوان "کمیته فنی" ادغام شدند. اعضای کمیته فنی:

1- علیرضا شفیعی (مسوول کمیته)

2- مهرداد پهلوان زاده (دبیر کمیته)

3- هادی کریمی

4- خسرو شیخ هرندی

5- فریدون اسکندری

6- احسان قائم مقامی

7- مرتضی محجوب زردست

شایان ذکر است که در زمان انتخاب نفرات تیم ملی آقایان، اعضای ذینفع حق رای نخواهند داشت و کمیته فنی بر اساس شیوه نامه انتخاب نفرات، اعضای تیم های ملی را انتخاب خواهد کرد.

/ 0 نظر / 29 بازدید