فرهاد داوودوندی دبیر هیات شطرنج بروجرد نوشت...

کلیدهای ورزش را سالی یک‌بار تحویل بدهیم !

بنظر من بد نیست سالی یکبار مسئولین هیات های ورزشی در بروجرد دسته جمعی ! کلید های مسئولیت شان را برای یکی دو روز هم که شده تحویل اداره تربیت بدنی بروجرد بدهند و با این کار دست مسئولین تربیت بدنی را برای جایگزین نمودن افراد ارجح تر باز بگذارند ! البته شاید هم اینقدر فعالیت شان در سال گذشته خوب بوده که بطور اتوماتیک برای دور بعدی هم انتخاب بشوند ! با این کار هم نشان می دهند که رشد ورزش شهر برایشان از ریاست خودشان بر فلان هیات ورزشی مهمتر است و هم اینکه مسئولین تربیت بدنی هم دستشان باز خواهد شد که بعد از یک حساب دو دو تا چهار تا ! مسئولین فعال را ابقا و به جای مسئولین کم کارتر افراد فعالتر را جایگزین نمایند ! البته این نظر شخصی من است . بعضی ها با خواندن این متن اخم نکنند ! این فقط یک نظر بود!

توضیح: هر چند متن مربوط به شهرستان بروجرد بود ولی می‌توان به دیگر شهرستان‌های استان نیز این‌چنین تلنگری زد!! از فرهاد داوودوندی دبیر هیات شطرنج بروجرد و از فعالان رسانه ورزش استان بابت این مطلب تشکر می‌کنم.

/ 1 نظر / 11 بازدید
فرهاد داودوندی

سپاس بیکران مرا بخاطر ابراز لطفت به اینجانب و هیات شطرنج بروجرد را بپذیر ارادتمند فرهاد داودوندی