مبحث نوزدهم:مربی پذیری

مبحث نوزدهم:مربی پذیری
از سلسه مباحث کاربردی در حوزه روان شناسی ورزشی
تهیه و تدوین:مجید کرامتی مقدم
همه ورزشکاران با استعداد مربی پذیر نیستند. 
برخی از آنها با وجود نقطه ضعف هایی که ممکن بود با پذیرش بیشتر حرف مربی برطرف گردد، به موقعیت های برجسته ای دست یابند.
ورزشکار مربی پذیر نسبت به فردی که نمی تواند یا نمی خواهد به راهنمایی مربیان گوش دهد از برتری فوق العاده ای برخوردار است.
تعداد زیادی از ورزشکاران جوان از مربی پذیری کمتری برخوردارند.
آنها یا می خواهند کارها را به سبک خودشان انجام دهند و یا از هیچ روشی پیروی نکنند.
این ورزشکاران مربیگری را تعرضی به خلوتگاه خود و نشانه بی احترامی قلمداد می کنند.
هنگامی که یک ورزشکار مربی پذیر را با هر سن و سالی می بینید، یک استعداد ناملموس را کشف کرده اید که در نوع خود نادر است.
(از کتاب استعدادیابی در ورزش نوشته:جیم براون، ترجمه:سعید ارشم، الهام رادنیا)
@mentalskills
توضیح تکمیلی??????
ارتباط مربی بازیکن یک رابطه دو طرفه و نزدیک است که فقط به جنبه های فنی مهارتی محدود نمی شود.
 تمام جنبه های شخصی، روانی، خانوادگی بازیکنان مخصوصا رده های سنی و متقابلا مربی آنها در موفقیت و عدم موفقیت دخیل هستند.
متاسفانه در هیات های ورزشی، باشگاه ها و حتی فدراسیون های ورزشی در انتخاب مربی به این رابطه کم توجه اند تا جایی که همیشه شاهد اختلاف نظر، حواشی زیاد و موارد انضباطی مختلف در تیم ها هستیم که نشان از عدم مربی پذیری و انتخاب درست است.
@mentalskills
/ 0 نظر / 59 بازدید