مسابقه شطرنج دختران ازنا مقطع متوسطه اول و دوم

نتایج مسابقات شطرنج مقطع ابتدایی پسران شهرستان ازنا

 بدینوسیله نتیجه مسابقه شطرنج بین مدارس ابتدایی به شرح زیر اعلام میگردد. 

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

پوئن شکنی

رتبه

1

امیرحسین بهنام نیا

5

--------

اول

2

مهدی یار امیری

4/5

---------

دوم

3

علی طونی

3/5

17/5

سوم

4

فرزاد آقایی

3/5

14/5

چهارم

5

اقبال عبدالملکی

3/5

12/5

پنجم

6

محمد مهدی نجاری

3/5

11/5

ششم

7

امیرحسین عارفی

3

---------

هفتم

/ 0 نظر / 83 بازدید