از سلسله مباحث کاربردی در حوزه روانشناسی ورزشی/ مبحث سوم

سازگاری با فشار روانی
از سلسله مباحث کاربردی در حوزه روانشناسی ورزشی/ مبحث سوم
سازگاری با فشار روانی از روشهای مختلف میسر است که مهم ترین آنها شامل موارد زیر است:
۱ آمادگی: ذهن چیزی است که باید به آن فکر کرد, نه اینکه فقط با آن نگران بود!
۲ آرامش:ورزشکار را قادر می سازد بر خود کنترل داشته باشد.
۳ فرافکنی: نیمی از مبارزه با فشار, فکر این که تحت فشار هستید, است( لن بوتمن)
۴ مثبت اندیشی: افرادی که احساس خوبی دارند بهتر عمل می کنند(فرانک دیک)
۵ تمرکز به هدف: راز موفقیت این است که اجازه ندهید عوامل خارجی وارد ذهن شما شود(جوزف بایکوت)
۶ اتحاد: کل همیشه چیزی بیشتر از مجموع اجزاء خود را دربردارد(نظریه گشتالت)
۷ارزیابی مجدد: گاهی آدم احساس می کند که تلاشش بی فایده است, در صورتی که وقتی آنرا به پایان می رساند میبیند آنچه که می خواسته به دست آورده است(استیو دیویس)
۸ بالا بردن سطح انتظارات خود: تنها محدودیت, محدودیت روانی است. کسی که مثبت فکر کند از میدان پیروز بیرون می آید(دالی تامسون)
تهیه و تدوین:مجید کرامتی مقدم
/ 0 نظر / 28 بازدید