توهین به خبرنگار ورزشی بروجردی در مسابقات ورزشی، به سبک

توهین به خبرنگار ورزشی بروجردی

در مسابقات ورزشی، به سبک

فیلمهای اکشن؟!فرهاد داودوندی- بروجرد: متاسفانه امروز و در یک مسابقه ورزشی شاهد حرکت عجیب و غریب و دست اول، توهین به خبرنگار ورزشی، توسط مسئولین یک هیات ورزشی در بروجرد بودیم! اگر نبود عذر خواهی مسئول هیات استان، تا الان مورد پیش آمده را بر دهل زده بودم، اما چکنم که آبروی شهر و دیارم و قولی که داده ام، مطرح است!
ای کاش توهین این بظاهر دوستان ورزشی، در آن حد بود که مانع حضور من در مسابقات ورزشی شان می شد،
اما دست به آن عمل دور از اخلاق ورزشی نمیزدند! ( هر چند که اگر مسئولین تربیت بدنی بروجرد حضور فیزیکی نداشتند و خودشان کارها را هدایت نمی کردند، دوستان پرمدعا، پای دو تا مرغ را هم بلد نبودند، ببندند!)

ظاهرا دوستان! دل پری از من خبرنگار دارند که چنین بی مهابا، و جلوی چشم همه آرتیست بازی شان گل می کند! یا اینکه فیلم هندی و اکشن زیاد نگاه می کنند!!!

امروز به شدت از دست این هیات ورزشی عصبانی شده ام، مطمئنم که اگر بخواهم در رابطه با حتی مسابقات ورزشی این هیات، مطلبی بنویسم ممکن است احساسات بر من غلبه کرده و به دور از داشتن روحیه جوانمردی خبرنگاری ورزشی، مطلبی بنویسم!

به همین خاطر به همین بسنده می نمایم که در رابطه با مسابقات این رشته ورزشی در این سایت و نشریاتی که با آنها سر و کار دارم، طی چند روز آینده مطلبی نخواهم نوشت! 

متاسف شدم که عکسها و خبرهای بسیار ناب و دست اول مسابقات امروز این هیات را باید برای همیشه به آرشیو مطالب ورزشی ام بسپارم.

/ 0 نظر / 7 بازدید