تا ساعاتی دیگر تکلیف شطرنج ایران برای 4 سال آینده مشخص خواهد شد!

سوال اینجاست که این مبارزه انتخاباتی برنده خواهد داشت یا خیر؟ و اینکه برنده اصلی این انتخابات اهالی شطرنج هستند یا افرادی از جنس دیگر؟ این چند دستگی اقشار مختلف شطرنج در نهایت به سود شطرنج خواهد بود یا به ضرر؟ تغییرات در حد رئیس فدارسیون خواهد بود یا ...؟ و ده ها و صدها سوال دیگر که برخی از این سوالات تا ساعاتی دیگر شاید جواب داده شود...

/ 1 نظر / 4 بازدید

سلام...27 به 15کامبوزیا!