از سلسه مباحث کاربردی در حوزه روانشناسی ورزشی/ مبحث دوم

وقایعی که به طور بالقوه استرس زا(استرس بد!!) هستند
از سلسه مباحث کاربردی در حوزه روانشناسی ورزشی/ مبحث دوم
بعضی از وقایع و یا موقعیت ها وضعیتی را ایجاد می کنند که در ذهن ورزشکار تقریبا یک چهره منفی یا فشارزا تعبیر می شود. 
اتفاقاتی که به طور غیرمنتظره ایجاد می شوند, مثل تغییر در شرایط مسابقه و یا آسیب دیدگی!
در ادامه به مجموعه ای از وقایع بالقوه فشارزا اشاره می کنم:
۱مسافرت به منظور انجام مسابقات  طولانی بودن مسافت, تاخیر و انتظار برای پذیرش
۲ کاغذ بازی های بیش از حد, نامه نگاری, مسایل امنیتی, منتظر نوبت و آزمایشات جسمی بودن
۳-کسل و بی حوصله شدن, تمرینات بیش از حد, خوردن بیش از حد یا به عبارتی نشخوار کردن, دلتنگ شدن برای خانواده و غیره
۴ ناآشنا بودن در محل جدید, نامناسب بودن مکان, جمعیت بیش از حد و ملاحظات بیش از حد نسبت به دیگران
۵ تماشاگران, جویندگان امضا از ورزشکاران, جمعیت خشمگین و نیز دنباله روها
۶ محدودیت سازمانی, تاخیر, تغییرات, عدم دسترسی به اطلاعات
۷_ رسانه ها,زیاده روی کردن, انتظارات بیش از حد, تقاضاهای بی مورد از ورزشکاران و مسوولان
 
این موارد مهم و قابل پیش بینی هستند و اغلب هنگام مسابقه اتفاق خواهند افتاد. 
ورزشکاران نخبه, یا ورزشکاری که قرار است در مسابقه با تمام توان در آن شرکت کند و یا حتی ادای دین کردن شخصی ورزشکار را شامل  می شود.
ریچارد چی بوتلر(از کتاب کاربرد روانشناسی در ورزش)
تهیه و تدوین:مجید کرامتی مقدم
/ 0 نظر / 52 بازدید