مسابقه شطرنج مقطع ابتدایی دختران ازنا

مسابقات شطرنج مقطع ابتدایی دختران شهرستان ازنا به میزبانی دبستان ابتدایی شاهد برگزار شد. 

این مسابقات که با شرکت 30 بازیکن از مدارس شهر و روستا برگزار شد در پایان نفرات زیر بعنوان نفرات برتر مشخص شدند. 

1-زهرا حاجیوند(دبستان چمران)

2-صبا مرادی(دبستان شاهد)

3-مهدیه منصوری(دبستان مطهری)

4-آیدا اسداللهی (دبستان سید احمد خمینی)


/ 0 نظر / 68 بازدید