مChess Boxing

تیتچکو (Titschko) بوکسور مشهور بلغاری دیگر نمی تواند تنها با زدن هوک راست یا حرکات معروف پای خود از مقام قهرمانی دفاع کند.

اولین دوره مسابقات اروپایی بوکس - شطرنج (Chess-Boxing) شب شنبه در برلین آغاز بکار کرد.

این مسابقات که از انواع جدید ورزشهای ترکیبی است برای آزمایش قدرت بدنی و مغزی طراحی شده است. یک بازی معمولی از حدود 11 راند (Round) متشکل از بوکس و شطرنج تشکیل شده است.

آغاز بازی از یک راند شطرنج تشکیل شده که به مدت 4 دقیقه بطول می انجامد. پس از آن ورزشکاران باید به مدت 2 دقیق در رینگ به مسابقه بوکس بپردازند. یک دقیقه استراحت برای مداوای جراحات، خشک کردن عرق و ... لازم است تا برای ادامه بازی شطرنج آماده شده پشت میز بنشینند.

شطرنج بصورت سریع یا همان Blitz اجرا می شود و بازیکنان در مجموع 12 دقیقه وقت برای ساعت خود دارند که بتوانند بر حریف غلبه کنند.

یکی از تماشاگران این بازیها در شب مسابقه به خبرنگار رویترز گفت :

"من خیلی کنجکاو بودم، چرا که یکی از عجیب ترین ترکیباتی است که ممکن است انسان برای ابداع یک بازی جدید بکار ببرد. برای همین برایم جالب بود بیایم و ببینم که ورزشکاران چگونه از پس این بازی بر خواهند آمد."

مقامات سازمان جهانی بوکس - شطرنج (WCBO) راجع به این ورزش می گویند می گویند :

"بهترین ورزش برای روشنفکران و بهترین ورزش از نوع درگیری"

و شعار آنها این است : "نبرد در رینگ مسابقه و جنگ روی تخته شطرنج"

م:(مجله اینترنتی ورزش)

/ 1 نظر / 10 بازدید