مسابقات شطرنج بروجرد گرامیداشت هفته کتاب برگزار شد

مسابقات شطرنج بروجرد

گرامیداشت هفته کتاب برگزار شداداره کتابخانه های عمومی بروجرد، 

شطرنج بروجرد را کتاب باران کردمسابقات شطرنج گرامیداشت هفته کتاب در خانه شطرنج بروجرد برگزار گردید. آقای داود پهلوان رئیس محترم اداره کتابخانه های عمومی بروجرد به همین مناسبت با حضور در خانه شطرنج بروجرد بدون استثناء به تمامی شرکت کنندگان در این مسابقات کتاب هدیه دادند. 
/ 0 نظر / 31 بازدید