انگیزشی

مهارت های روانی:
انسانی که محکم است و اعتماد به نفس دارد از نه شنیدن نمی ترسد.
چون نقطه اتکایش در درون خودش است نه در بیرون.
برای نه شنیدن مرتب تمرین کنید...
@mentalskills
/ 0 نظر / 5 بازدید