برگزاری کلاس های آموزشی شطرنج

آموزش و پرورش لرستان با همکاری هیئت شطرنج لرستان اقدام به برگزاری یک دوره کلاس مربیگری شطرنج درجه 3 و کلاس داوری شطرنج درجه 3 در مقطع بانوان می نماید:

کلاس داوری درجه 3 شطرنج :

از تاریخ 3 آبان لغایت 7 آبان در محل خانه شطرنج خرم آباد مدرس حسین کاظمی آشتیانی

کلاس مربیگری شطرنج درجه 3 :

از تاریخ 10 آبان لغایت 14 آبانماه در محل خانه شطرنج خرم آباد مدرس عباس خاکپور

/ 0 نظر / 15 بازدید