تبریک به آرین و خانواده غلامی!

 اهدا مدالهای جهانی آرین غلامی در امر مدرسه سازی !!!

آرین غلامی استاد فدراسیون جهانی در یک اقدام جالب کلیه مدالها و افتخارات جهانی خودر را به آموزش و پرورش قائمشهر جهت کمک در امر مدرسه سازی اهدا کرد.

لازم به ذکر است دل بریدن از عناوین و افتخاراتی که برای آن زحمات فراوانی کشیده شده است  برای یک کودک ۱۰ ساله کار راحتی نیست اما آرین عزیز ثابت کرد همه این مدالها و افتخارات برای شهر و کشورش بوده وفقط به خودش اختصاص ندارد فقط او سفیر ایران عزیز بوده است.

آرین که نمونه کاملی از اخلاق و مرام انسانی است این کار پسندیده را از جد خود به ارث برده است که بعد از مرگش تمام اموال خود را در امر مدرسه سازی هزینه کرد تا به تعلیم و تربیت این نسل خدمت شود.

صمیمانه برای آرین و خانواده‌اش آرزوی موفقیت داریم.

منبع: prochess.ir

/ 0 نظر / 8 بازدید