بازیکنان پارکی! یا عاشقان واقعی شطرنج!

امروز عصر به صورت اتفاقی سری به پارک شهر زدم و از نزدیک علاقه مندان به شطرنجی را مشاهده کردم که با شور و شوق فراوانی مشغول بازی بودند. در بین آنها بازیکنان نام آشنایی هم بود؛ من جمله: زارعی، دلفان، بداق، کشانی و...

پیشکسوتانی که همیشه حضورشان گرمابخش مسابقات بوده و هست! هرچند در برخی مقاطع به خاطر مسائل و مشکلاتی کمتر در مسابقات دیده می شوند.

که پرداختن به این موضوع از حوصله بحث خارج است!

نکته جالب این عزیزان بازی در هر شرایط جوی و هر ساعتی است.  که می شود از ایشان به عنوان عاشقان اصلی شطرنج نام برد!


بازی کردن زیر نور!  سرمای آذرماه را با حضور این عزیزان اصلا احساس نمیکنید! باور ندارید؟ امتحان کنید!!

بازیکنان پارکی!! یا عاشقان واقعی شطرنج!! در سطح استان و شهرستان های دیگر اغلب بازیکنان قوی هستند که فوق العاده تاکتیکی و هجومی بازی میکنند. مشکل این عده بازیکنان نداشتن مطالعه علمی و عدم حضور مستمر در مسابقات است(البته نه همه!)

که در صورت برطرف شدن این اشکال از استعداد و پتانسیل بالایی برخوردار هستند.

/ 0 نظر / 6 بازدید