هومن خادم: گزارش اولین دوره مسابقات لیگ شهرستان دورود!

دور اول

در اولین باری لیگ تیم فرزین با ترکیب امین پاپی در میز یک محمود اسکندری میز دو کاوه کلکیان در میز سه و اسماعیل کلهر در میز چهار به مصاف تیم معین سیستم که متشکل شده از قدیمی های شطرنج بود,رفت.

در میز یک رضا معین از تیم معین سیستم با مهره سیاه توانست بر امین پاپی چیره شود ویک پیروزی ارزشمتد برای تیمش کسب کند در میز دو محمود اسکندری با حضور نیافتنش در مقابل شاهپور بیگلریان دومین پیروزی را به تیم معین سیستم هدیه کرد با این اوضاع و احوال تیم فرزین از روحیه کمی برای دو بازی دیگرش برخوردار بود.درمیز سه کاوه کلکیان و مصطفی شجاعی به نتیجه تساوی قناعت کردند و در میز چهار نیز میلاد چگنی در یک بازی به نسبت ساده در برابر اسماعیل کلهر به پیروزی رسید با این نتایج تیم معین سیستم به یک پیروزی ارزشمند دست یافت و تیم فرزین متحمل یک شکست سنگین شد.

فــــــــــــــــــــــــرزین

0/5

3/5

مــــــــــعین سیستم

امین پاپی

0

1

رضا معین

محمود اسکندری

-

+

شاهپور بیگلریان

کاوه کلکیان

0/5

0/5

مصطفی شجاعی

اسماعیل کلهر

0

1

میلاد چگنی

در بازی دیگر این دور نیز تیم بهسا رایانه در برابر تیم مهرگان قرار گرفت.در میز یک روح الله شمسی از تیم بهسا رایانه حجت ساکی را برد اما در میز دو محمدرضا درویشی در مقابل حبیب بوالحسنی قرار گرفت و در یک بازی مساوی اسیر تجربه وی شد و نتیجه را واگذار کرد در میز سه نیز بهراد فرخفال به علی یاراحمدی باخت و محمد قائدرحمت هم هومن خادم را از مقابل برداشت.با این نتایج دو تیم بهسا رایانهو مهرگان به نتیجه تساوی رضایت دادند.

بــــــــــــــــهسا رایانه

2

2

مــــــــــــــــــــــهرگان

روح الله شمسی

1

0

حجت ساکی

محمدرضا درویشی

0

1

حبیب بوالحسنی

بهراد فرخفال

0

1

علی یاراحمدی

محمد قائدرحمتی

1

0

هومن خادم


دور دوم

در این دور که تیم مهرگان که به مصاف معین سیستم رفته بود توانست با یک پیروزی سه بر یک صدر جدول را در اختیار خود در آورد.

در این رقابت هومن خادم و حجت ساکی و حبیب بوالحسنی به ترتیب در برابر مصطفی شجاعی و رضا معین وشاهپور بیگلریان به پیروزی رسیدند ولی برخلاف سایر نتیجه ها میلاد چگنی توانست با انجام یک بازی زیبا علی یاراحمدی را به راحتی شکست دهد و تنها پیروزی تیمش را کسب کند.با این پیروزی تیم معین سیستم فاصله ی خود را با تیم مهرگان در صدر جدول به حداقل رساند.

مــــــــــــــــــــــهرگان

3

1

مــــــــــعین سیستم

هومن خادم

1

0

مصطفی شجاعی

علی یاراحمدی

0

1

میلاد چگنی

حجت ساکی

1

0

رضا معین

حبیب بوالحسنی

1

0

شاهپور بیگلریان

 در بازی دیگر تیم فرزین نتیجه ای مخالف هفته اول کسب کرد و توانست با نتیجه 3-1 در برابر حریفش بهسا رایانه به برتری برسد.در میز یک بهراد فرخفال از تیم بهسا رایانه تنها پیروزی تیمش را در برابر کاوه کلکیان کسب کند.ولی در سه میز دیگر آقایان قائدرحمتی و شمسی و درویشی هر سه در برابر اسکندری و پاپی و کلهر شکست خوردند !!! نتیجه ای که همه را به تعجب وا داشت.

نکته:از نتایج این دور پیدا بود که شطرنج بازانی که در مسابقات قهرمانی استان حضور داشتند نتوانستند بازی های خوبی را ارائه دهند زیرا آنان پس از اتمام مسابقات قهرمانی استان مستقیما به محل برگزاری بازی های لیگ آمده بودند.

ولی به هر حال تیم فرزین با این پیروزی خود را به مدعیان بالای جدولی نزدیک و نزدیک تر کرد.

بــــــــــــــــهسا رایانه

1

3

فــــــــــــــــــــــــرزین

بهراد فرخفال

1

0

کاوه کلکیان

محمد قائدرحمتی

0

1

محمود اسکندری

روح الله شمسی

0

1

امین پاپی

محمد رضا درویشی

0

1

اسماعیل کلهر

دور سوم (پایانی)

در این دور بازی دو تیم بهسا رایانه و معین سیستم به سرعت پایان یافت در مصاف این دو تیم مصطفی شجاعی از تیم معین سیستم در برابر محمد رضا درویشی تنها پیروزی تیمش را کسب کرد ولی در سه بازی دیگر بهراد فرخفال شاهپور بیگلریان را شکست داد میلاد چگنی که خیالش از بابت قهرمانی انفرادی آسوده بود با محمد قائدرحمتی مساوی کرد و در آخرین بازی نیز روح الله شمسی بر رضا معین چیره شد.با این نتایج به دست آمده و براساس آئین نامه مسابقات که برد تیمی بر امتیاز ارجع تر است برند بازی تیم مهرگان و فرزین قهرمان لیگ می شد و نتیجه ی تساوی نیز تیم مهرگان را قهرمان می کرد.ولی به هر حال موتور تیم مهرگان روشن شد ولی خیلی دیر امید است که این تیم در دوره بعدی لیگ نتایج بهتری را برجا بگذارد.

بــــــــــــــــهسا رایانه

2/5

1/5

مــــــــــعین سیستم

محمد رضا درویشی

0

1

مصطفی شجاعی

بهراد فرخفال

1

0

شاهپور بیگلریان

محمد قائدرحمتی

0/5

0/5

میلاد چگنی

روح الله شمسی

1

0

رضا معین

در بازی دیگر تیم فرزین با ترکیب اسکندری میز و یک کلهر میز دو و پاپی میز سه و کلکیان میز چهار به مصاف بخت اول قهرمانی تیم مهرگان رفت. در میز یک اسکندری در برابر ساکی به پیروزی رسید.در میز دو کلهر و خادم امتیازات را تقسیم کردند.در میز سه پاپی به بوالحسنی باخت و در میز چهار نیز کلکیان نتیجه را یاراحمدی واگذار کرد.وتیم مهرگان قهرمان اولین دوره لیگ شهرستان شد.از نکات مثبت این مسابقات بازگشت شطرنجبازانی بود که چند سالی میشد که دست به مهره نشده بودند ولی با عملکرد خوبشان ثابت کردند(دود از کنده بر میخیزد)

مــــــــــــــــــــــهرگان

2/5

1/5

فــــــــــــــــــــــــرزین

حجت ساکی

0

1

محمود اسکندری

هومن خادم

0/5

0/5

اسماعیل کلهر

حبیب بوالحسنی

1

0

امین پاپی

علی یاراحمدی

1

0

کاوه کلکیان

و رده بندی پایانی مسابقات

تـــــــــــــــــــــــــــــیم

امــــــــــــــــــــتیاز

مــــــــــــــــــــــــــهرگان

7/5

مــــــــــــــعین سیستم

6

بــــــــــــــــــــهسا رایانه

5/5

فــــــــــــــــــــــــــــرزین

5

و نفرات برتر و جایزه بگیر مسابقات

تــــــــــــــــیم قهرمان

مهرگان

قــــــــهرمان میز یک

میلاد چگنی

قــــــــــهرمان میز دو

حبیب بوالحسنی

قـــــــــهرمان میز سه

بهراد فرخفال

قــــــهرمان میز چهار

اسماعیل کلهر/محمد قائدرحمتی

با تشکر از هومن خادم و عکاس مسابقات جناب آقای بیگلریان از پیشکسوتان شطرنج لرستان برای ایشان آرزوی موفقیت و بهروزی داریم.

/ 0 نظر / 44 بازدید