طراحی لباسهای متحدالشکل بانوان شطرنج

معاونت محترم امور بانوان و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام در پوشش بانوان شطرنجباز و ارتقاء شاخص های سلامت و بهداشت جسمانی و روانی و اجتماعی، گرمکن ویژه بانوان را طراحی نموده است که در حوزه های قهرمانی و همگانی مورد استفاده قرار میگیرد.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید