از سلسله مباحث کاربردی در حوزه روانشناسی ورزشی/ مبحث اول

سازگاری با فشار روانی
از سلسله مباحث کاربردی در حوزه روانشناسی ورزشی/ مبحث اول
فشار روانی باعث بهم ریختگی اعصاب ورزشکار می شود, اما بعضی آن را دوست دارند و بعضی ترس! 
ولی با این وجود همه یاد می گیرند به نحوی با آن کنار بیایند. مبحث فشار روانی را با جمله ای از (هرمن ل. ماسین) آغاز کردم.
این نقل قول اصول اساسی مربوط به فشار روانی را تعیین می کتد.
هر چند اینگونه استتباط می شود که محیط و شرایط خارجی هستند که سبب استرس و اضطراب می شوند, نه خود فشار روانی!
تجربه و احساس فشار روانی, ناشی از ادراک ورزشکار نسبت به وقایع خارجی است.
نه اینکه خود وقایع بطور بالقوه فشار روانی را در فرد ایجاد کنند.
وقایع مشابه بسته به اینکه ورزشکار محیط را چگونه ارزیابی می کند ممکن است باعث ایجاد فشار روانی و هیجان خاصی در او شود.
با این تفاسیر باید دو مورد کلی را در نظر داشت. 
۱ وقایعی که بطور بالقوه می توانند برای ورزشکار ایجاد فشار نمایند.
۲ روشی که به وسیله آن ممکن است ورزشکار بتواند با موقعیتی که استرس زا احساس می شود, سازگاری نماید.
ریچارد چی بوتلر(از کتاب کاربرد روانشناسی در ورزش)
تهیه و تدوین: مجید کرامتی مقدم
@mentakskills
/ 0 نظر / 32 بازدید