سمینار علم و شطرنج 14 اسفند ماه برگزار می شود

در این جلسه سید امیر حسینی قائم مقام فدراسیون با تاکید بر اهمیت انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی در حوزه  ورزش، اجرای این برنامه ها را زمینه ساز رشد و تحول بنیادین در کلیه عرصه های علمی و عملی در شطرنج کشور برشمرد.

 محمد ابراهیم زاده - رئیس کمیته آموزش ، پژوهش و استعدادیابی فدراسیون نیز گزارشی از فعالیت های کارگروه طراحی و تدوین بانک اطلاعاتی مشاهیر شطرنج ایران ارائه نمود .

همچنین موضوع برگزاری همایش های علمی کمیته مطرح شد و پس از ارائه نظرات مختلف مقرر شد اولین همایش فصلی با عنوان  "علم و شطرنج " در تاریخ 14 اسفند ماه در 3 محور ذیل برگزار شود:

1-    نحوه استفاده از کامپیوتر در برنامه های آماده سازی بازیکنان شطرنج

2-    مهارت های ذهنی در شطرنجبازان

3-    تغذیه و آمادگی جسمانی در شطرنج

همچنین دکتر کامکاری ضمن تاکید بر نیاز جامعه ورزش کشور به انجام پژوهش های بنیادین و کاربردی ،  ابراز داشتند زمینه های بسیار مساعدی برای انجام تحقیقات تاریخی شطرنج در کشور وجود دارد که ضمن دارا بودن آثار متعدد علمی ، به بهبود موقعیت بین المللی ایران در این زمینه (پیدایش شطرنج، تاثیر ایرانیان در گسترش شطرنج و ...) کمک خواهد نمود.

ایشان همچنین پیشنهاد نمودند بروشورهای آموزشی حین برگزاری همایش به علاقمندان توزیع گردد.

استاد بزرگ احسان قائم مقامی بر لزوم اصلاح برخی رویه ها در روند آماده سازی بازیکنان رده های سنی تاکید نمود و فرهنگ سازی و شرکت در دوره های آموزشی علمی را در این راستا مفید دانست.

استاد بین المللی خسرو هرندی نیز اعلام نمود استفاده بی رویه از برنامه های رایانه ای ، صدمات جدی به پیشرفت بازیکنان رده های سنی وارد می نماید که بایستی با آموزش ، این معضل را برطرف نمود.

همچنین دکتر شکرزاده و استاد بزرگ شادی پریدر به ابراز نظرات خود در زمینه برگزاری همایش پرداختند و دکتر هادی زاده نیز پیشنهاد نمود بررسی مهارت های ذهنی در شطرنج بازان در اولویت محورهای همایش مذکور قرار گیرد.

هاملت تومانیان مربی ارشد فیده و رییس کمیته مربیان فدراسیون نیز به ارتباط تنگاتنگ شطرنج با علم روانشناسی اشاره نمود و بر انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی با محوریت روانشناسی تاکید نمود.

همچنین لزوم انجام پژوهشی در حوزه تاریخچه پیدایش شطرنج و روند تحول آن مورد تاکید قرار گرفت. 
در این نشست استاد بین المللی خسرو هرندی، استاد بزرگ احسان قائم مقامی، استاد بزرگ شادی پریدر، ابراهیم زاده، هاملت تومانیان، دکتر هادیزاده ، دکتر کامکاری و دکتر شکرزاده حضور داشتند.

 

/ 0 نظر / 39 بازدید