تحقیق جدید درخصوص شطرنجبازان !!

تحقیق جدید درخصوص شطرنجبازان !!

متخصصان اعلام کردند شطرنج بازان 2 برابر دیگران از مغزشان استفاده می کنند.

پژوهشگران در مطالعه جدید خود دریافتند شطرنج بازان حرفه ای بر خلاف سایر مردم از دو نیم کره مغزشان به صورت همزمان استفاده می کنند. این افراد زمانی که می خواهند برای حرکت بعدی شان در بازی شطرنج تصمیم گیری کنند از هر دو نیم کره مغز استفاده می کنند.

پژوهشگران دانشگاه توبینگن در آلمان برای ارزیابی فعالیت مغزی شطرنج بازان، مغز 8 بازی کن بین المللی و 8 فرد آماتور را با هم مقایسه کردند. محققان با استفاده از روش خاصی از تصویربرداری دریافتند شطرنج بازان فوق حرفه ای از هر دو نیم کره مغزشان هنگام بازی بهره می گیرند که نوعی پردازش موازی ایجاد می کند. در حالی که افراد غیر حرفه ای تنها از یک نیم کره در زمان بازی استفاده می کنند.

به نقل از: http://bushehrchess.ir

/ 0 نظر / 5 بازدید