ضرورت آمادگی به قلم ثریا کوثر

ضرورت آمادگی

 ثریا کوثر

 

برای رسیدن به قهرمانی در سطح اول دنیای شطرنج، داشتن دانش تئوریک به تنهایی کافی نیست. اولین بار انگلیسی ها به این موضوع پی بردند که ناتوانی شطرنجبازان انگلیسی فقط محصور به دانش تئوریک نیست٬ بلکه ضعف جسمانی نیز  یک عامل عمده ی عدم نتیجه گیری بازیکنان آنها می باشد.

 

 

بعد ها روس ها بیشترین استفاده را از این تحقیقات بردند. آنان قبل از هر تورنمنت بزرگ با اردوهای کاملا بسته بازیکنان خود را از نظر جسمانی، تغذیه، ورزش های مفرح٬ استراحت کافی و آماده سازی روحی، در کنار آماده سازی تئوریک، شامل شناخت حریفان، تسلط بر گشایشها و نو آوریهای تئوریک آماده می کردند به همین دلیل مکتب آموزشی روس ها سالهاست که بر دنیای شطرنج سیطره دارد.

اغلب شطرنجبازان درجه اول جهان، از بدنی قوی و سالم بر خوردارند و در برنامه ی روزانه ی خویش به طور منظم ورزشهای خاصی را انجام می دهند. گاری گاسپاروف هر روز به طور منظم به شنا٬ دوچرخه سواری، تنیس وفوتبال می پرداخت تا در کنار آماده سازی تئوریک و روانی خود٬ دچار تحلیل قوای جسمانی نشود. مربیان خوب جهان به تمام وضعیت های شطرنجبازان٬ اشراف کامل دارند. آمادگی جسمانی٬ روانی٬ تئوریک، تغذیه٬ برنامه های تفریحی٬ اجزای مجموعه ای واحد هستند که کاستی در هر کدام موجب ضعف اجزای دیگر می شود. در یک تحقیق بر روی استادان بزرگ در هنگام بر گزاری تورنمنت های بزرگ ٬مشخص شده است که این اساتید٬ در حدود پنج تا شش کیلو گرم وزن از دست می دهند که این مقدار برابر است با میزان نیرویی که یک بوکسور در یک مسابقه ی سنگین بوکس از دست می دهد. اگر یک شطرنجباز نتواند به موقع این نیروی از دست رفته را جبران کند، به سرعت به تحلیل می رود و طبیعی است که نتیجه این تحلیل ناکامی در مسابقات باشد. باید توجه داشت که فعال ترین بخش بدن یک شطرنجباز، هنگام بازی شطرنج یعنی مغز ٬ برای تامین نیروی خود مستقیما گلوکز خون را مصرف می کند و جایگزینی این گلوکز از دست رفته به سرعت و در طول برگزاری مسابقات امکان پذیر نمی باشد. به همین دلیل داشتن یک برنامه ی غذایی منظم برای هر شطرنجبازی ضروری است. همچنین آگاهی به چگونگی گردش خون و تسهیل آن در هنگام بازی٬ تقویت عضلات پشت و چگونگی کارکرد قلب و عروق زیرین، موجب مقاومت بیشتر بدن شطرنجبازان در هنگام بازی می شود.

نقل از سایت شطرنجباز

/ 0 نظر / 5 بازدید