• رئیس مجمع (دکتر نصراله سجادی)
 • سرپرست فدراسیون (برانوش نیک بین)
 • نماینده کمیته المپیک
 • نماینده فدراسیون ورزش دانش آموزی
 • نماینده فدراسیون ورزش های  دانشگاهی
 • نماینده فدراسیون ورزش های کارگری
 • نماینده تربیت بدنی نیروهای مسلح
 • نماینده باشگاه سرمایه گذاری آتیه
 • نماینده باشگاه پتروشیمی بندر امام
 • فریدون اسکندری               نماینده داوران
 • خسرو شیخ هرندی            نماینده مربیان
 • احسان قائم مقامی           نماینده ورزشکاران(مرد)
 • پویا ایدنی                         نماینده ورزشکاران (مرد)
 • آتوسا پورکاشیان                نماینده ورزشکاران (زن)
 • باقر خلیلی                       رئیس هیئت استان آذربایجان غربی
 • محمدرضا آذین                   رئیس هیئت استان اردبیل
 • حسین گلشنی                 رئیس هیئت استان اصفهان
 • امیر عبدی                        رئیس هیئت استان ایلام
 • سید ایمان بکاء                  رئیس هیئت استان بوشهر
 • مجتبی دانشفر                  رئیس هیئت استان تهران
 • حسین نظری                    رئیس هیئت استان چهارمحال و بختیاری
 • محمد رضا وجدانی             رئیس هیئت استان خراسان رضوی
 • نقی حجرتی                     رئیس هیئت استان خراسان شمالی
 • علی جعفری                     رئیس هیئت استان خراسان جنوبی
 • عبدالامیر خطیب زاده          رئیس هیئت استان خوزستان                 
 • سید اسماعیل موسوی      رئیس هیئت استان زنجان  
 • محمد اخلاقی                   رئیس هیئت استان سمنان                  
 • احمد پورعنقا                     رئیس هیئت استان سیستان و بلوچستان
 • سیاوش جواهری               رئیس هیئت استان فارس                    
 • یارویس مسکینی              رئیس هیئت استان قزوین                    
 • حسین رحمتی نشاط        رئیس هیئت استان قم     
 • سید جمال ساعدی             رئیس هیئت استان کردستان              
 • محمد علی رضوانی            رئیس هیئت استان کرمان                   
 • بیژن پهلوانی                      رئیس هیئت استان کرمانشاه              
 • سید امراله مرشدی            رئیس هیئت استان کهگیلویه و بویر احمد
 • محمد علی سادات             رئیس هیئت استان گلستان
 • کیومرث بیات                      رئیس هیئت استان گیلان
 • حجت نظری                       رئیس هیئت استان لرستان
 • محمد علی نژاد                  رئیس هیئت استان مازندران
 • کامران مدنی                      رئیس هیئت استان مرکزی
 • حسین احمدی سرخونی     رئیس هیئت استان هرمزگان
 • احمد علی بابایی                رئیس هیئت استان همدان
 • وحیده صوابیه                     رئیس هیئت استان یزد

روابط عمومی فدراسیون شطرنج

 

/ 0 نظر / 13 بازدید