برخورد با خبرنگار زحمتکش ورزشی در لرستان

برخورد با خبرنگار زحمتکش ورزشی در لرستان


نفهمی تا این حد؟!


رضا جایدری: خبرنگاران زحمتکش لرستان برای پوشش رویدادهای ورزشی در لرستان با هزینه شخصی در محل برگزاری مسابقات که گاه شهرهای مجاور است حاضر می‌شوند.
از طرفی از کار و بار زندگی خود می‌زنند و بهترین زمان‌ها را که دیگران صرف پول درآوردن یا استراحت زیر باد خنک کولر در العطش تابستان یا در سرمای سوزناک زمستان می‌کنند، این قشر زحمتکش به منظور پوشش رویدادها و حمایت معنوی از ورزشکاران و مسوولان در محل مسابقات حضور می‌یابند.
انصاف نیست برخی بی‌خردان هنگام برگزاری مسابقات با چنین قشر زحمتکشی برخورد آن هم از نوع فیزیکی نمایند!
با خبر شدم یکی از خبرنگاران ورزشی بروجرد حین مسابقات دوچرخه‌سواری مورد بی‌مهری برخی دست‌اندرکاران مسابقات قرار گرفته و فرد مذکور به منظور قدرت‌نمایی و نشان دادن عقده‌های حقارتش، اقدام به برخورد فیزیکی با خبرنگار ورزشی نموده است!
برای آخرین بار به شعبان بی‌مخ‌های حاضر در ورزش لرستان هشدار می‌دهیم هر هیاتی که از این پس کوچک‌ترین بی‌احترامی نسبت به یکی از خبرنگاران لرستانی روا دارد، آن هیات را بایکوت خبری (تحریم) خواهیم کرد و با مسوولان آن از طریق قانونی برخورد خواهیم نمود.
 این آخرین هشدار به شعبان بی‌مخ‌ها، بی‌سوادها و بی‌فرهنگ‌ چسبیده به ورزش لرستان بود. والسلام

 × متاسفانه این خبرنگار محترم و محجوب راضی نشد اسم آن شخص هتاک و نام هیات ورزشی مذکور عنوان شود وگر نه می‌دانستیم با او چه برخوردی نماییم...

/ 1 نظر / 7 بازدید
م

[ناراحت]