مبحث بیست و چهارم: تحلیل رفتگی مربیان

مقالات مجید:
مبحث بیست و چهارم:احساس تحلیل رفتگی مربیان
(مشخصا بخاطر علیرضا منصوریان)
از سلسله مباحث کاربردی در حوزه روان شناسی ورزشی
تهیه و تدوین:مجید کرامتی مقدم
فشار کار مربیگری، انتظار مداوم برای برنده شدن، احساس عدم امنیت عمومی، هزاران ساعت کار روی مسایل جزیی، بعضی اوقات سفرهای زیاد و ارتباطات میان فردی مختلف که باید توسط مربی برقرار شود، همگی ممکن است باعث احساس تحلیل رفتگی مربیان گردد. 
احساس تحلیل رفتگی یک بیماری مزمن است و به مربیانی که در مسابقات بزرگ حضور دارند محدود نمی شود بلکه در هر سطح، هر رشته ورزشی و بین زن و مرد دیده می شود.
به برخی اظهار نظرهای مربیانی که به نوعی احساس تحلیل رفتگی داشته اند اشاره می کنم??
سال۱۹۸۶ جک هارتمن مربی سربازان سابق ایالت کانزاس:استعفا داد و گفت بازی نشاط خودش را از دست داده است.
سونجا هاگ مربی بسکتبال زنان در لوییزیانا پس از یازده سال چنین گفت:به نقطه ای رسیده بودم که راه برایم بسیار جدید بود و واقعا احساس می کردم در خارج از چارچوپ زندگی می کنم  وقتی برای خود نداشتم. 
از این مشاجرات خسته شده بودم. این مربی به خاطر باخت استعفا نداده بود بلکه تیمش در سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ قهرمان نیز شده بود!
جری تارکانیان مربی دانشگاه نوادای لاس وگاس میگوید مربیگری در یک کلمه فشار خلاصه می شود و مثل این است که تفنگی سر شما را برای مدت چهار ماه(منظور یک فصل بسکتبال در امریکاست) نشانه گرفته باشد.
یا تحقیقاتی که در زمینه فشار مربیگری انجام گرفته نشان از افزایش معنادار ضربان قلب بین مربیان دارد به عنوان مثال قبل از مسابقه ضربان ۶۸ به ۱۳۲ (مربیان فوتبال) و در بین مربیان بسکتبال در هنگام شروع به ۱۵۰ و در طول مسابقه به ۱۶۶ رسید!
تحقیق والتر  کرول ۱۹۸۲ که ۹۳ مربی را مورد مطالعه قرار داد که چه چیزی بیشتر از همه باعث فشارهای روانی آنها می شود جالب است??????
بی احترامی از طرف بازیکنان(۴۷/۸) ، ناتوانی در دسترسی به بازیکنان (۲۰/۷)، قدردانی نکردن مدیران از کار آنها(۱۴)، اجرای استراتژی غلط و کارهای فنی(۹)، قدردانی نکردن مردم در برابر کار آنها(۶/۵)، فقدان احساس مربی بودن(۴)، قدردانی نکردن بازیکنان از کار مربیان(۳) 
 (از کتاب روان شناسی ورزش، راهنمای مربیان, نوشته:رینر مارتنز، ترجمه:دکتر محمد خبیری)
@mentalskills
توضیح تکمیلی??????
افراد حساس، همدل، مهربان، ظریف و ایده الیست برای ابتلای به تحلیل رفتگی استعداد بیشتری دارند.
برجسته ترین دلیل تحلیل رفتگی شکست در بسط و توسعه ارتباطات بین مربیان و بازیکنان است و مربیان احساس می کنند بازیکنان برای رسیدن به اهداف آنها انگیزه ای ندارند.
مربیان باید بدانند که حالت تحلیل رفتگی خفت و رسوایی نیست بلکه مشکلی است که از نیتهای خوب افراد ناشی شده است.
افراد تیپ A, پرکار و دارای شخصیت پرخاشگر، رقابتی و محکم به خاطر عدم تحمل ناکامی ها در صورت تحلیل رفتگی بیشتر در معرض حملات قلبی هستند.
عینی ترین مثال نوشتار بالا باشگاه استقلال، کادر فنی و مدیریتی این باشگاه در ارتباط با طرفداران، لیدرها، رسانه ها و رقابت با دیگر باشگاهها خصوصا موفقیت های دو سال اخیر باشگاه پرسپولیس است!
@mentalskills
/ 0 نظر / 82 بازدید