کسب مقام سوم نیمه سریع تیم (چهارنفره)مردان ایران (چین)

عنوان سومی جهان برای قهرمانان ایران

عکس:بانوان شطرنجی

میز١_احسان قائم مقامی

میز٢_مرتضی محجوب

میز٣_الشن مرادی

میز۴_امیر باقری

میز۵_شجاعت قانع

به همه ی ملت ایران تبریک می گوییم

/ 1 نظر / 9 بازدید
مريم

سلام.مر30 بهم سر زدين.[لبخند]