ضرورت بازبینی اجرا و قوانین شطرنج

ضرورت بازبینی اجرا و قوانین شطرنج

قسمت اول/ ضعف و قدرت پوئن شکنی بوخ هولز و جداول سوئیس

چند سالی میشود که مسابقات شطرنج در هر سطحی به روش سوئیس برگزار میشود که این مختص به داخل کشور هم نیست. غیر از جدول و شکل برگزاری مسابقات، پوئن شکنی بوخ هولز هم برای خودش یکه تازی میکند. منکر قدرت تمیز این پوئن شکنی و جدول سوئیس نمیشوم. شیوه برگزاری که با شرایط میزبانی و مشکلات آن کاملا همخوانی دارد. اما در این قسمت به برخی ضعفها و مشکلاتی که در اجرا به آن برمیخوریم میپردازم:

جدول سوئیس با توجه به تعداد شرکت کنندگان آن به دورهای اغلب فردی تقسیم میشود که برای هر یک، استانداری تعریف شده است و بنا برآن به 5،7،9،11 و...دور مسابقه داریم.

 اما در عمل این استادندارد را به خاطر مسائل اغلب مالی، زمانی و... نادیده میگیریم. مثلا مسابقات (اوپن) یا آزادی که با شرکت نزدیک به 300 نفر برگزار میشود چگونه با 11 دور نفرات برتر از یکدیگر تمیز داده خواهند شد؟ نمونه بارز آن بازیکنان هم امتیازی هست که در جداول اینگونه میبینیم که از نفر مثلا از 3تا11 یا  12 تا 34 هم امتیاز هستند!

جالبتر اینکه نوبت به پوئن شکنی هم که میشود، چون انصرافی های جدول کم نیستند. رده بندی عادلانه ایی صورت نمیگیرد. و این به معنای زیر سوال رفتن کل جدول مسابقه است! عامل شانس نیز شدیداً تأثیرگذاراست!

خب خودتان قضاوت کنید بازیکنی در مسابقاتی مهم به خاطر تقلیدی کورکورانه و یا اجرایی ضعیف در نوشتن آئین نامه و قوانین به راحتی چندین پله سقوط میکند!

اگر مسابقات انصرافی نداشته باشد و تمام مسابقات جوانمردانه تا دور آخر ادامه داشت میتوانیم به راحتی از پوئن شکنی بوخ هولز استفاده کنیم اما با این حساب نه!

ضمنا چون مسائل برگزاری اجازه اجرای جداولی غیر از سوئیس را نمیدهد ناگزیر از استفاده هستیم اما میتوانیم با برنامه ریزی صحیح تر تعداد دور و پوئن شکنی را به گونه ایی اجرا کنیم که همخوانی بیشتری با شرایط فعلی خودمان داشته باشد. مشکلات بالا در همه سطوح  شهرستان، استان و سراسری کاملا مشهود و مبرهن است.

سوال اینجاست که: اصلا داوران ما غیر از برنامه سوئیس منیجر آن هم با پوئن شکنی بوخ هولز تجربه ایی دیگر دارند؟ آیا قدرت تفسیر همین جدول و پوئن شکنی اش را دارا هستند؟ رویه کلیشه ایی، قدرت خلاقیت را همیشه گرفته و میگیرد؟ آیا کم کم جدوال و پوئن شکنی های دیگر فراموش نمیشوند؟

اگر مسابقات خارج کشور به این ترتیب برگزار میشود. آیا انصرافی های جدول هم به اندازه جدوال داخلی ماست؟ و آیا در صورت انصراف بازیکنان با ایشان چه رفتاری میشود؟

متاسفانه مسابقات فعلی به صورت کاملا کلیشه ایی، بدون هیچ جذابیت و خلاقیتی در حال برگزاری است که حوصله خودمان را هم سر برده! چه برسد به خبرنگار و مجری و ورزشکاران رشته های دیگر! که از بس شنیدیم و شنیدن فلان مسابقه به روش سوئیس و... برگزار شد!! حال خواندن و گوش کردن همه سر آمده!

از آقایون کمیته داوران تقاضا دارم در مورد بازبینی، اجرا و قوانین شطرنج کاری بکنند!!


 ادامه دارد...

/ 0 نظر / 7 بازدید