شطرنج + روان شناسی ورزشی

قديمي ترين وبلاگ شطرنجي كشور

اهمیت انواع ارتباط و تاثیر رسانه در قضاوت برای یک داور

روانشناسی داوری در ورزش قسمت پنجم @mentalskills ارتباط👇 پیام داور بیانگر اطمینان، کنترل، آرامش، میزان مثبت بودن و عدالت داور است. پیام داور می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید
تیر 99
1 پست
خرداد 99
4 پست
اسفند 98
10 پست
بهمن 98
10 پست
آبان 98
3 پست
اسفند 97
1 پست
آبان 96
2 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
4 پست
مرداد 96
5 پست
تیر 96
5 پست
شهریور 94
5 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
12 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
14 پست
دی 93
15 پست
آذر 93
27 پست
آبان 93
15 پست
مهر 93
20 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
7 پست
تیر 93
8 پست
خرداد 93
12 پست
اسفند 92
14 پست
بهمن 92
13 پست
دی 92
10 پست
آذر 92
17 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
9 پست
شهریور 92
17 پست
مرداد 92
12 پست
تیر 92
18 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
18 پست
آذر 91
18 پست
آبان 91
12 پست
مهر 91
21 پست
شهریور 91
49 پست
مرداد 91
38 پست
تیر 91
31 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
9 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
10 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
13 پست
دی 89
9 پست
آذر 89
7 پست
آبان 89
20 پست
مهر 89
7 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
7 پست
تیر 89
13 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
8 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
9 پست
آبان 87
13 پست
مهر 87
8 پست
شهریور 87
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست