تقویم ورزشی هیئت شطرنج استان لرستان در سال 1388
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢۳  کلمات کلیدی: اخبار خرم آباد-لرستان- ایران- جهان

تقویم ورزشی هیئت شطرنج استان لرستان در سال 1388

الف:  انتخابی استان

ردیف:شرح فعالیتها                                              زمان برگزاری       محل برگزاری

1. انتخابی استان (پیشکسوتان بالای 60 سال)        اردیبهشت     شهر داوطلب

2. انتخابی استان (المپیاد ایرانیان)                                 تیر              خرم آباد

3. انتخابی استان جشنواره بزرگسالان (بانوان)                 تیر              خرم آباد

4. انتخابی استان مسابقات منطقه سه کشور آقایان     اواخر خرداد         خرم آباد

5. انتخابی استان مسابقات برق آسا و سریع  آقایان         شهریور         خرم آباد

6. انتخابی استان مسابقات برق آسا و سریع  بانوان         شهریور          خرم آباد

7. انتخابی استان مسابقات لیگ دسته یک آقایان               مهر             خرم آباد

8. انتخابی استان مسابقات لیگ دسته یک بانوان               مهر             خرم آباد

9.انتخابی استان رده های سنی 8 تا 18 سال پسران          دی ماه          خرم آباد

10. انتخابی استان رده های سنی 8 تا 18 سال  د ختران      دی ماه         خرم آباد

11. انتخابی استان جهت لیگ 20 سال منطقه سه               بهمن          خرم آباد

 لازم به ذکر است هر یک از شهرستان های استان لرستان در صورت تمایل می توانند میزبانی مسابقات انتخابی مرحله استانی را به عهده بگیرنند .

اعزامها:

ردیف: شرح فعالیتها                                         زمان برگزاری      مکان برگزاری

1. به: چهارمین دوره پیشکسوتان بالای 60 سال        نیمه اول خرداد         گلستان

2. سومین دوره المپیاد ایرانیان                               طبق تقویم تربیت بدنی

3. جشنواره سراسری بانوان                                   نیمه اول مرداد          اصفهان

4. انتخابی جشنواره منطقه سه کشور                     نیمه اول مرداد         چهارمحال

5.مسابقات برق آسا و سریع آقایان                           نیمه دوم مهر           تبریز

6. مسابقات برق آسا وسریع                                    نیمه دوم مهر         کرمانشاه

7. لیگ دسته یک کشور آقایان                                  نیمه دوم آذر          بندر عباس

8. لیگ دسته یک کشور بانوان                                  نیمه دوم آذر

9. رده های سنی 8 تا 18 سال پسران                       نیمه اول اسفند        اصفهان

10. رده های سنی 8 تا 18 سال دختران                     نیمه اول اسفند        زنجان

11. لیگ 20 سال مناطق کشور                                 بهمن

 

مسابقات آزاد:

ردیف: شرح فعالیتها                                       زمان برگزاری         مکان برگزاری

1. مسابقات آزاد جام زاینده رود                            نیمه اول تیر              اصفهان

2. مسابقات ابن سینا                                        نیمه دوم مرداد          همدان

3.مسابقات آزاد سرداران شهید آذربایجان               نیمه اول تیر               ارومیه

4.مسابقات آزاد بانوان                                         نیمه دوم شهریور        گیلان

5. مسابقات ازاد جام شهید باهنر                          نیمه اول مهر             کرمان

6. مسابقات بین المللی فجر آقایان                        15 لغایت 23 بهمن     اصفهان

7. مسابقات بین المللی فجر بانوان                        15 لغایت 23 بهمن     اصفهان

8. مسابقات بین المللی جام خزر                           بهمن                        گیلان