اگر می دانستم مدتی است که خودمان را به خواب زده ایم...!!
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۸  کلمات کلیدی: اخبار خرم آباد-لرستان- ایران- جهان

اگر میدانستم که حرف حساب چقدر تلخ است!

اگر میدانستم در این چند صباح دوستان قدیم و .... امروز که هر کدام جداگانه داعیه ی ورزش و ورزشی نویسی دارند؛ هر کدام به شیوه ای استادانه مهار شده اند!

اگر میدانستم که قلمشان رنگ و بوی تبلیغاتی گرفته!

اگر میدانستم که به نام(ورزش محروم لرستان) و به کام مسوولین مینویسند!!

به والله بیشتر مینوشتم!! البته انتقادی!!

اگر در این چند سال بیشتر تک رشته ای نوشتم نه از این جهت که نمیدانستم یا نمیتوانستم! خدایم شاهد بود که یقین داشتم هستند و مینویسند! آنهم با جان و دل! ... زهی خیال باطل!

اگر در جواب چند خط دست نوشته! باید منتظر تیر و ترکش بیشتر بر سر شطرنج استان باشیم! اگر به جای تغییر رویه باید به عالم و آدم زنگ بزنند که چرا حرف حساب مینویسید!

اگر منتظر بهانه و انتقام جویی هستید! ایراد از شمای مسوول نیست!! از مای ورزشی نویس است! که قلممان را ارزان فروختیم!!