کتاب راهنمای اموزش شطرنج برای مربیان و والدین که مجموعه‌ای بی‌نظیر از آموزش‌ها و تمرینات نوین شطرنج حاصل تجربیات یکی از مربیان بزرگ دنیا سوزان پولگار است. این اثر که نحوه آموزش را به گونه‌ای متفاوت نشان می‌دهد شامل ٣٠ درس می‌باشد که در هر درس تمرینات جدید و کاربردی جالبی را پیش روی مخاطب می‌گذارد.

                                                                                                                      

شابک: ۵-۶۶-۵٠۵۵-۶٠٠-٩٧٨

تیراژ: ١٠٠٠ نسخه

انتشارات: سیفا

خواندن این اثر ارزشمند را به همه شطرنج‌بازان توصیه می‌کنم.

مراکز پخش:

بامداد کتاب/تهران/خیابان انقلاب

فروشگاه فرزین/تهران/خیابان انتقلاب/خیابان دانشگاه

کتابفروشی فتحی/لرستان/خرم آباد/بین چهارراه بانک و میدان شهدا

انتشارات حتمی/تهران/خیابان انقلاب

انتشارات آرمان رشد/تهران/خیابان انقلاب