ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۱/۱٩  کلمات کلیدی:
مهارت های روانی:
هیچ مگسی در اندیشه فتح ابرها نیست، و هیچ گرگی، گرگ دیگر را به خاطر اندیشه اش نمیکشد. هیچ کلاغی به طاووس، رشک نمیبرد، و قناری میداند قار قار هم شنیدن دارد. هیچ موشی، به فیل بخاطر بزرگی اش حسادت نمیکند؛ و زنبور میداند که گل، مال پروانه هم هست؛ و رودخانه به قورباغه هم اجازه خواندن میدهد! کوه از مرگ نمیترسد و هیچ سنگی به سفر فکر نمیکند. زمین میچرخد تا آفتاب به سمت دیگری هم بتابد و خاک در رویاندن، زشت و زیبا نمیکند. هیچ موجودی در زمین، بیشتر از انسان همنوعانش را قضاوت نمیکند، و همنوعانش را به خاک و خون نمیکشد.
«ای انسان دنیا فقط برای تو نیست».
@mentalskills

 
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۱/۱٩  کلمات کلیدی:
مهارت های روانی:
🎯لزومی ندارد شما همانی باشید که دیگران فـــکر میکنند. 
کسی باشید که دیـگران حتی فکرش را هـــــــم نمی توانند بکنند.
@mentalskills