شعر شطرنجی
ساعت ٥:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٢٥  کلمات کلیدی: متفرقه

زندگی، شطرنج دنیا و دل است                            قصه پر رنج صدها مشکل است

شاه دل کیش هوسها میشود                             پای اسب آرزوها در گل است

فیل بخت ما عجب کج می رود                            در سر ما بس خیال باطل است

ما نسنجیده پی فرزین او                                  غافل از اینکه حریفی قابل است

مهره های عمر من نیمش برفت                         مهره او تمامش کامل است

با دل صدیق ما او حیله ها دارد                          و از بازیش دل غافل است


شعر کودکانه .......................جهان شطرنج........................
ساعت ٥:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٢٢  کلمات کلیدی: متفرقه

شعر کودکانه
.......................جهان شطرنج........................
خدا     چه      مهربانی        دادی   به    ما   جهانی
رنگش    تیره  و روشن        مانند    باغ    و   گلشن
در   این   جهان    زیبا         دادی  به ما   دو رخ را 
دو    اسب چابک و تیز        هشت   تا   پیاده ی ریز
وزیر        با     اراده          دو   فیل  تو قطر آماده
شاه زرنگ   و پر زور         دستور  می ده با غرور

آخر       بازی      فعاله        اون خیلی خوش خیاله
پی       راه       عبوره        همیشه    فکر   زوره
شاه  مال این جهان است        جهان   بیکران    است
بله     بله     این جهان        شطرنج   خوبمان  است


مدیریت شطرنجی مقاله خانم محمدی پویان
ساعت ٤:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٩  کلمات کلیدی: مقالات- داوری ومربیگری در شطرنج

توجه و اهمیت به فعالیت کارکنان، فراهم ساختن بستر رشد و خلاقیت پرسنل و بکارگیری روشهای انگیزشی از جمله تکنیکهای مؤثر در حفظ نیروهای سازمان هستند.

 مدیران نیز برای نیل به اهداف خود باید با مهیا نمودن امکانات و منابع لازم و نیز استفاده بهینه از آنها بستر مناسب برای رسیدن به اهداف را آماده کنند سالیان دراز است که از بازی شطرنج بعنوان بهترین بازی فکری یاد می شود، با توجه به قوانین و حرکت مهره های آن می توان به پیچیدگیهای تازه ای درباره این بازی پی برد.

 در این مبحث با نگاهی متفاوت سعی شده است درسهایی از علم مدیریت یافت، درسهایی که در این بازیِ شیرین در ارتباط با علم مدیریت می توان آموخت و آنها را بکار بست.

 

کلید واژه :

مدیریت شطرنجی، برنامه ریزی، سازمان دهی، پایش و کنترل